Records found: 12
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Theria Genus Animalia
Theria birufa Bigot, 1880 Species synonym for Sarcophaga hirtipes Wiedemann, 1830 Animalia
Theria crypta Wehrli 1940 Species provisionally accepted name Animalia
Theria fasciata Lempke 1970 Species provisionally accepted name Animalia
Theria flavidula Bigot, 1880 Species synonym for Sarcophaga africa (Wiedemann, 1824) Animalia
Theria ibicaria Herrich-Schäffer 1851 Species provisionally accepted name Animalia
Theria illataria Fuchs 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Theria nigrescens Lempke 1970 Species provisionally accepted name Animalia
Theria pallida Lempke 1952 Species provisionally accepted name Animalia
Theria persica Bigot, 1880 Species synonym for Wohlfahrtia bella (Macquart, 1839) Animalia
Theria primaria Haworth 1809 Species accepted name Animalia
Theria rupicapraria Schiffermüller 1775 Species provisionally accepted name Animalia