Records found: 5
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Theleporus Genus Fungi
Theleporus ajovalliensis Gilb. & M. Blackw. 1982 Species accepted name Fungi
Theleporus calcicolor (Sacc. & P. Syd.) Ryvarden 1979 Species accepted name Fungi
Theleporus cretaceus Fr. 1847 Species accepted name Fungi
Theleporus delicatulus (Henn.) Ryvarden 1979 Species synonym for Grammothele delicatula (Henn.) Ryvarden 1980 Fungi