Records found: 3
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Tetraneura ulmi Species synonym for Tetraneura yezoensis Animalia
Tetraneura ulmi (De Geer, 1783) Species synonym for Eriosoma ulmi ulmi (Linnaeus, 1758) Animalia
Tetraneura ulmi (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia