Records found: 123
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Tarentola senegalensis BOULENGER 1885 Species synonym for Tarentola annularis GEOFFROY DE ST-HILAIRE 1827 Animalia
Tarentola sp SCHLEICH 1982 Species synonym for Tarentola darwini JOGER 1984 Animalia
Tarentola tuberculata ROSEN 1905 Species synonym for Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus 1758) Animalia