Records found: 123
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Tarentola boehmei JOGER 1984 Species accepted name Animalia
Tarentola boettgeri STEINDACHNER 1891 Species accepted name Animalia
Tarentola boettgeri bischoffi JOGER 1984 Infraspecific taxon synonym for Tarentola bischoffi JOGER 1984 Animalia
Tarentola boettgeri boettgeri STEINDACHNER 1891 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola boettgeri hierrensis JOGER & BISCHOFF 1983 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola borneensis GRAY 1845 Species synonym for Tarentola rudis BOULENGER 1906 Animalia
Tarentola borneensis JOGER 1993 Species synonym for Tarentola gigas BOCAGE 1875 Animalia
Tarentola borneensis borneensis JOGER 1984 Infraspecific taxon synonym for Tarentola gigas brancoensis SCHLEICH 1984 Animalia
Tarentola borneensis gigas JOGER 1984 Infraspecific taxon synonym for Tarentola gigas gigas BOCAGE 1875 Animalia
Tarentola borneensis maioensis JOGER 1984 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Tarentola rudis boavistensis JOGER 1993 Animalia
Tarentola borneensis maioensis JOGER 1984 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Tarentola rudis maioensis SCHLEICH 1984 Animalia
Tarentola borneensis protogigas JOGER 1984 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Tarentola rudis hartogi JOGER 1993 Animalia
Tarentola borneensis protogigas JOGER 1984 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Tarentola rudis protogigas JOGER 1984 Animalia
Tarentola borneensis rudis JOGER 1984 Infraspecific taxon synonym for Tarentola rudis rudis BOULENGER 1906 Animalia
Tarentola caboverdiana JOGER 1984 Species synonym for Tarentola caboverdianus SCHLEICH 1984 Animalia
Tarentola caboverdiana antoensis JOGER 1984 Infraspecific taxon synonym for Tarentola caboverdianus SCHLEICH 1984 Animalia
Tarentola caboverdiana nicolauensis SCHLEICH 1984 Infraspecific taxon synonym for Tarentola caboverdianus SCHLEICH 1984 Animalia
Tarentola caboverdiana raziana SCHLEICH 1984 Infraspecific taxon synonym for Tarentola caboverdianus SCHLEICH 1984 Animalia
Tarentola caboverdianus SCHLEICH 1984 Species accepted name Animalia
Tarentola caboverdianus nicolauensis SCHLEICH 1984 Infraspecific taxon accepted name Animalia