Records found: 32
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Tamias Genus Animalia
Tamias alpinus Merriam, 1893 Species accepted name Animalia
Tamias amoenus J. A. Allen, 1890 Species accepted name Animalia
Tamias bulleri J. A. Allen, 1889 Species accepted name Animalia
Tamias canipes (V. Bailey, 1902) Species accepted name Animalia
Tamias cinereicollis J. A. Allen, 1890 Species accepted name Animalia
Tamias dorsalis Baird, 1855 Species accepted name Animalia
Tamias durangae (J. A. Allen, 1903) Species accepted name Animalia
Tamias merriami J. A. Allen, 1889 Species accepted name Animalia
Tamias minimus Bachman, 1839 Species accepted name Animalia
Tamias minimus atristriatus (V. Bailey, 1913) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tamias minimus minimus Bachman, 1839 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tamias obscurus J. A. Allen, 1890 Species accepted name Animalia
Tamias ochrogenys (Merriam, 1897) Species accepted name Animalia
Tamias palmeri (Merriam, 1897) Species accepted name Animalia
Tamias panamintinus Merriam, 1893 Species accepted name Animalia
Tamias quadrimaculatus Gray, 1867 Species accepted name Animalia
Tamias quadrivittatus (Say, 1823) Species accepted name Animalia
Tamias ruficaudus (A. H. Howell, 1920) Species accepted name Animalia
Tamias rufus (Hoffmeister and Ellis, 1979) Species accepted name Animalia