Records found: 33
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Takifugu Genus Animalia
Takifugu alboplumbeus (Richardson, 1845) Species accepted name Animalia
Takifugu bimaculatus (Richardson, 1845) Species accepted name Animalia
Takifugu chinensis (Abe, 1949) Species accepted name Animalia
Takifugu chrysops (Hilgendorf, 1879) Species accepted name Animalia
Takifugu coronoidus Ni & Li, 1992 Species accepted name Animalia
Takifugu exascurus (Jordan & Snyder, 1901) Species accepted name Animalia
Takifugu flavidus (Li, Wang & Wang, 1975) Species accepted name Animalia
Takifugu hispidus (Linnaeus, 1758) Species synonym for Arothron hispidus (Linnaeus, 1758) Animalia
Takifugu niphobles (Jordan & Snyder, 1901) Species accepted name Animalia
Takifugu oblongus (Bloch, 1786) Species accepted name Animalia
Takifugu obscurus (Abe, 1949) Species accepted name Animalia
Takifugu ocellatus (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Takifugu ocellatus ocellatus (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon synonym for Takifugu ocellatus (Linnaeus, 1758) Animalia
Takifugu orbimaculatus Kuang, Li & Liang, 1984 Species synonym for Fugu orbimaculatus (Kuang, Li & Liang, 1984) Animalia
Takifugu pardalis (Temminck & Schlegel, 1850) Species accepted name Animalia
Takifugu plagiocellatus Li, 2002 Species accepted name Animalia
Takifugu poecilonotus (Temminck & Schlegel, 1850) Species accepted name Animalia
Takifugu porphyreus (Temminck & Schlegel, 1850) Species accepted name Animalia
Takifugu pseudommus (Chu, 1935) Species accepted name Animalia