Records found: 64
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Tachysurus Genus Animalia
Tachysurus acutirostris (Day, 1877) Species synonym for Arius acutirostris Day, 1877 Animalia
Tachysurus africanus (Günther, 1867) Species synonym for Arius africanus Günther, 1867 Animalia
Tachysurus argyropleuron (Valenciennes, 1840) Species synonym for Plicofollis argyropleuron (Valenciennes, 1840) Animalia
Tachysurus arius (Hamilton, 1822) Species synonym for Arius arius (Hamilton, 1822) Animalia
Tachysurus atroplumbeus Fowler, 1931 Species synonym for Amphiarius rugispinis (Valenciennes, 1840) Animalia
Tachysurus barbus (Lacepède, 1803) Species synonym for Genidens barbus (Lacepède, 1803) Animalia
Tachysurus berneyi Whitley, 1941 Species synonym for Neoarius berneyi (Whitley, 1941) Animalia
Tachysurus broadbenti Ogilby, 1908 Species synonym for Plicofollis argyropleuron (Valenciennes, 1840) Animalia
Tachysurus burmanicus (Day, 1870) Species synonym for Cochlefelis burmanica (Day, 1870) Animalia
Tachysurus caelatus (Valenciennes, 1840) Species synonym for Nemapteryx caelata (Valenciennes, 1840) Animalia
Tachysurus capellonis (Steindachner, 1867) Species synonym for Arius parkii Günther, 1864 Animalia
Tachysurus capellonsis (Steindachner, 1867) Species synonym for Arius parkii Günther, 1864 Animalia
Tachysurus crossocheilus (Bleeker, 1846) Species synonym for Plicofollis tonggol (Bleeker, 1846) Animalia
Tachysurus dispar (Herre, 1926) Species synonym for Arius dispar Herre, 1926 Animalia
Tachysurus dussumieri (Valenciennes, 1840) Species synonym for Plicofollis dussumieri (Valenciennes, 1840) Animalia
Tachysurus eigenmanni (Gilbert & Starks, 1904) Species synonym for Sciades seemanni (Günther, 1864) Animalia
Tachysurus emmelane Gilbert, 1898 Species synonym for Cathorops multiradiatus (Günther, 1864) Animalia
Tachysurus equatorialis Starks, 1906 Species synonym for Cathorops multiradiatus (Günther, 1864) Animalia
Tachysurus evermanni Gilbert & Starks, 1904 Species synonym for Cathorops fuerthii (Steindachner, 1877) Animalia