Records found: 45
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Stylurus Genus Animalia
Stylurus abditus (Butler, 1914) Species synonym for Stylurus amnicola (Walsh, 1862) Animalia
Stylurus amicus (Needham, 1930) Species accepted name Animalia
Stylurus amnicola (Walsh, 1862) Species accepted name Animalia
Stylurus annulatus (Djakonov, 1926) Species accepted name Animalia
Stylurus clathratus (Needham, 1930) Species accepted name Animalia
Stylurus elongatus (Selys, 1854) Species synonym for Stylurus plagiatus (Selys, 1854) Animalia
Stylurus endicotti (Needham, 1930) Species accepted name Animalia
Stylurus erectocornis Liu & Chao, 1990 Species accepted name Animalia
Stylurus falcatus Gloyd, 1944 Species accepted name Animalia
Stylurus flavicornis (Needham, 1931) Species accepted name Animalia
Stylurus flavipes Species accepted name Animalia
Stylurus flavipes flavipes (Charpentier, 1825) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Stylurus flavipes ubadschii (Schmidt, 1953) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Stylurus fluvialis (Walsh, 1862) Species synonym for Stylurus notatus (Rambur, 1842) Animalia
Stylurus gaudens (Chao, 1953) Species accepted name Animalia
Stylurus gideon (Needham, 1944) Species accepted name Animalia
Stylurus intricatus (Hagen in Selys, 1858) Species accepted name Animalia
Stylurus ivae Williamson, 1932 Species accepted name Animalia
Stylurus jucundus (Needham, 1943) Species synonym for Stylurus notatus (Rambur, 1842) Animalia