Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Spermosporella aggregata Deighton 1969 Species accepted name Fungi