Records found: 44
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Spaelotis Genus Animalia
Spaelotis austera Esper 1789 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis bigramma Esper 1790 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis caliginea Butler 1878 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis clandestina Harris 1841 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis contorta Rebel & Zerny 1932 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis defuncta Staudinger 1896 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis demavendi Wagner 1937 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis deplorata Staudinger 1896 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis dominans Corti & Draudt 1933 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis einsenbergeri Hartig 1934 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis fehrenbachi Boursin 1963 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis germanica Spuler 1905 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis glis Christoph 1887 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis havilae Grote 1880 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis iranica Draudt 1938 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis itelmena Bryk 1941 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis juncta Lempke 1962 Species provisionally accepted name Animalia
Spaelotis lucens Butler 1881 Species accepted name Animalia
Spaelotis nigriceps Walker 1865 Species provisionally accepted name Animalia