Records found: 157
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Smittia Genus Animalia
Smittia abiskoensis Goetghebuer, 1940 Species accepted name Animalia
Smittia abruzzae Rossaro & Lencioni, 2000 Species accepted name Animalia
Smittia acutilobata Goetghebuer, 1932 Species accepted name Animalia
Smittia admiranda Makarchenko & Makarchenko, 2003 Species accepted name Animalia
Smittia agilis (Goetghebuer, 1944) Species accepted name Animalia
Smittia akanduodecima Sasa & Kamimura, 1987 Species accepted name Animalia
Smittia albicauda (Kieffer, 1922) Species accepted name Animalia
Smittia albipennis (Goetghebuer, 1921) Species accepted name Animalia
Smittia algerina (Marcuzzi, 1950) Species accepted name Animalia
Smittia allocera (Kieffer, 1918) Species accepted name Animalia
Smittia alpicola Goetghebuer, 1941 Species accepted name Animalia
Smittia alpilonga Rossaro & Lencioni, 2000 Species accepted name Animalia
Smittia alpina Kieffer, 1927 Species accepted name Animalia
Smittia amoena Caspers, 1988 Species accepted name Animalia
Smittia amura Goetghebuer, 1932 Species accepted name Animalia
Smittia antelobata Albu, 1970 Species accepted name Animalia
Smittia aphylla (Kieffer, 1921) Species accepted name Animalia
Smittia aquatilis Goetghebuer, 1921 Species synonym for Smittia contingens (Walker, 1856) Animalia
Smittia aquilonis Goetghebuer, 1940 Species accepted name Animalia