Records found: 18
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Silurichthys Genus Animalia
Silurichthys australis Castelnau, 1875 Species synonym for Neosilurus hyrtlii Steindachner, 1867 Animalia
Silurichthys berdmorei Blyth, 1860 Species synonym for Pterocryptis berdmorei (Blyth, 1860) Animalia
Silurichthys citatus Ng & Kottelat, 1997 Species accepted name Animalia
Silurichthys eugeneiatus (Vaillant, 1893) Species synonym for Ompok eugeneiatus (Vaillant, 1893) Animalia
Silurichthys gibbiceps Ng & Ng, 1998 Species accepted name Animalia
Silurichthys hasselti Bleeker, 1858 Species synonym for Silurichthys hasseltii Bleeker, 1858 Animalia
Silurichthys hasseltii Bleeker, 1858 Species accepted name Animalia
Silurichthys hypophthalmus (Bleeker, 1846) Species synonym for Ompok hypophthalmus (Bleeker, 1846) Animalia
Silurichthys indragiriensis Volz, 1904 Species accepted name Animalia
Silurichthys lamghur (Heckel, 1838) Species synonym for Ompok pabda (Hamilton, 1822) Animalia
Silurichthys leucopodus (non Fowler, 1939) Species misapplied name for Pterocryptis torrentis (Kobayakawa, 1989) Animalia
Silurichthys leucopodus Fowler, 1939 Species synonym for Silurichthys schneideri Volz, 1904 Animalia
Silurichthys marmoratus Ng & Ng, 1998 Species accepted name Animalia
Silurichthys phaiosoma (Bleeker, 1851) Species accepted name Animalia
Silurichthys pharasoma (Bleeker, 1851) Species synonym for Silurichthys phaiosoma (Bleeker, 1851) Animalia
Silurichthys sanguineus Roberts, 1989 Species accepted name Animalia
Silurichthys schneideri Volz, 1904 Species accepted name Animalia