Records found: 3
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Sebastes marinus (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Sebastes marinus (non Linnaeus, 1758) Species misapplied name for Sebastes viviparus Krøyer, 1845 Animalia
Sebastes marinus viviparus Krøyer, 1844 Infraspecific taxon synonym for Sebastes viviparus Krøyer, 1845 Animalia