Records found: 15
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Scutomollisia Genus Fungi
Scutomollisia clavata B. Hein & Scheuer 1986 Species accepted name Fungi
Scutomollisia contraria Graddon 1984 Species accepted name Fungi
Scutomollisia fimbriomarginata Graddon 1980 Species accepted name Fungi
Scutomollisia integromarginata Graddon 1980 Species accepted name Fungi
Scutomollisia lanceata B. Hein & Scheuer 1986 Species accepted name Fungi
Scutomollisia leptoderma Nannf. 1976 Species accepted name Fungi
Scutomollisia microspora B. Hein & Scheuer 1986 Species accepted name Fungi
Scutomollisia morvernensis Graddon 1984 Species accepted name Fungi
Scutomollisia operculata Nannf. 1976 Species accepted name Fungi
Scutomollisia pallido-ochracea Graddon 1984 Species accepted name Fungi
Scutomollisia papillata Graddon 1990 Species accepted name Fungi
Scutomollisia punctum (Rehm) Nannf. 1976 Species accepted name Fungi
Scutomollisia russea Schmid-Heckel 1988 Species accepted name Fungi
Scutomollisia stenospora Nannf. 1976 Species accepted name Fungi