Records found: 42
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Scomberomorus Genus Animalia
Scomberomorus argyreus Fowler, 1905 Species synonym for Scomberomorus tritor (Cuvier, 1832) Animalia
Scomberomorus brasiliensis (non Collete, Russo & Zavalla-Camin, 1978) Species misapplied name for Scomberomorus maculatus (Mitchill, 1815) Animalia
Scomberomorus brasiliensis Collette, Russo & Zavala-Camin, 1978 Species accepted name Animalia
Scomberomorus caballa (Cuvier, 1832) Species synonym for Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) Animalia
Scomberomorus cambodgiense (Durand, 1940) Species synonym for Scomberomorus sinensis (Lacepède, 1800) Animalia
Scomberomorus cavalla (Cuvier, 1829) Species accepted name Animalia
Scomberomorus chinense (Cuvier, 1832) Species synonym for Scomberomorus sinensis (Lacepède, 1800) Animalia
Scomberomorus chinensis (Cuvier, 1832) Species synonym for Scomberomorus sinensis (Lacepède, 1800) Animalia
Scomberomorus commercon (Lacepède, 1800) Species synonym for Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800) Animalia
Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800) Species accepted name Animalia
Scomberomorus commersoni (Lacepède, 1800) Species synonym for Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800) Animalia
Scomberomorus commersonii (Lacepède, 1800) Species synonym for Scomberomorus commerson (Lacepède, 1800) Animalia
Scomberomorus concolor (Lockington, 1879) Species accepted name Animalia
Scomberomorus crookewiti (Bleeker, 1851) Species synonym for Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) Animalia
Scomberomorus elegans Whitley, 1935 Species synonym for Cybiosarda elegans (Whitley, 1935) Animalia
Scomberomorus guttatum (Bloch & Schneider, 1801) Species synonym for Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) Animalia
Scomberomorus guttatus (Bloch & Schneider, 1801) Species accepted name Animalia
Scomberomorus guttatus (non Bloch & Schneider, 1801) Species misapplied name for Scomberomorus plurilineatus Fourmanoir, 1966 Animalia
Scomberomorus guttatus koreanus (Kishinouye, 1915) Infraspecific taxon synonym for Scomberomorus koreanus (Kishinouye, 1915) Animalia