Records found: 13
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Sargochromis Genus Animalia
Sargochromis angolensis (non Steidachner, 1864) Species misapplied name for Sargochromis giardi (Pellegrin, 1903) Animalia
Sargochromis carlottae (Boulenger, 1905) Species accepted name Animalia
Sargochromis codringtoni (Boulenger, 1908) Species synonym for Sargochromis codringtonii (Boulenger, 1908) Animalia
Sargochromis codringtonii (Boulenger, 1908) Species accepted name Animalia
Sargochromis coulteri (Bell-Cross, 1975) Species accepted name Animalia
Sargochromis giardi (Pellegrin, 1903) Species accepted name Animalia
Sargochromis gracilis (Greenwood, 1984) Species synonym for Chetia gracilis (Greenwood, 1984) Animalia
Sargochromis greenwoodi (Bell-Cross, 1975) Species accepted name Animalia
Sargochromis mellandi (Boulenger, 1905) Species accepted name Animalia
Sargochromis mellandi (non Boulenger, 1905) Species misapplied name for Sargochromis codringtonii (Boulenger, 1908) Animalia
Sargochromis mortimeri (Bell-Cross, 1975) Species accepted name Animalia
Sargochromis thysi (Poll, 1967) Species accepted name Animalia