Records found: 89
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Sabellaria Genus Animalia
Sabellaria (hermella) australiensis Haswell, 1883 Species synonym for Idanthyrsus australiensis (Haswell, 1883) Animalia
Sabellaria (paliasia) sexhamata Grube, 1878 Species synonym for Idanthyrsus sexhamatus (Grube, 1878) Animalia
Sabellaria (pallasia) asteriformis Augener, 1906 Species synonym for Tetreres varians (Treadwell, 1901) Animalia
Sabellaria (pallasia) australiensis McIntosh, 1885 Species synonym for Lygdamis giardi (McIntosh, 1885) Animalia
Sabellaria (pallasia) castelnaui Quatrefages in Grube, 1870 Species synonym for Phragmatopoma attenuata Hartman, 1944 Animalia
Sabellaria (pallasia) giardi McIntosh, 1885 Species synonym for Lygdamis giardi (McIntosh, 1885) Animalia
Sabellaria (pallasia) johnstoni McIntosh, 1885 Species synonym for Idanthyrsus luciae (Rochebrune, 1882) Animalia
Sabellaria (pallasia) laevispinis Grube, 1870 Species synonym for Lygdamis laevispinis (Grube, 1870) Animalia
Sabellaria (pallasia) pennata Peters, 1855 Species synonym for Idanthyrsus pennatus (Peters, 1855) Animalia
Sabellaria (pallasia) tenera Augener, 1906 Species synonym for Phalacrostemma tenera (Augener, 1906) Animalia
Sabellaria (phragmatopoma) antipoda (Augener, 1926) Species synonym for Neosabellaria antipoda (Augener, 1926) Animalia
Sabellaria (phragmatopoma) kaiparaensis (Augener, 1926) Species synonym for Neosabellaria kaiparaensis (Augener, 1926) Animalia
Sabellaria (phragmatopoma) moerchi (Kinberg, 1866) Species synonym for Phragmatopoma virgini Kinberg, 1866 Animalia
Sabellaria (phragmatopoma) virgini (Kinberg, 1866) Species synonym for Phragmatopoma virgini Kinberg, 1866 Animalia
Sabellaria (sabellaria) bella Grube, 1870 Species synonym for Sabellaria bella (Grube, 1870) Animalia
Sabellaria (sabellaria) fissidens Grube, 1870 Species synonym for Sabellaria fissidens (Grube, 1870) Animalia
Sabellaria alcocki Gravier, 1906 Species accepted name Animalia
Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767) Species accepted name Animalia
Sabellaria anglica Grube, 1848 Species synonym for Sabellaria alveolata (Linnaeus, 1767) Animalia