Records found: 47
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Sabaria Genus Animalia
Sabaria alienata Walker 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria anagoga Prout 1931 Species accepted name Animalia
Sabaria berytana Rebel 1911 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria colorata Prout 1916 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria compsa Wehrli 1939 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria contractaria Walker 1860 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria contractaria Walker sensu Warren 1901 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria costimaculata Moore 1867 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria cyclogonata Walker 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria elegans West 1929 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria euchroes Prout 1917 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria excavata Warren 1896 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria excitata Prout 1928 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria fulvifusa Warren 1901 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria haematopis Warren 1898 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria incitata Walker 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria innotata Warren 1897 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria intexta Swinhoe 1891 Species provisionally accepted name Animalia
Sabaria likianga Wehrli Species provisionally accepted name Animalia