Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Rimbachia neckerae megalospora (Singer) Redhead 1984 Infraspecific taxon synonym for Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead 1984 Fungi
Rimbachia neckerae neckerae (Fr.) Redhead 1984 Infraspecific taxon synonym for Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead 1984 Fungi
Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead 1984 Species accepted name Fungi