Records found: 282
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Rasbora Genus Animalia
Rasbora agilis (non Ahl, 1937) Species misapplied name for Trigonopoma gracile (Kottelat, 1991) Animalia
Rasbora agilis Ahl, 1937 Species synonym for Trigonopoma pauciperforatum (Weber & de Beaufort, 1916) Animalia
Rasbora agyrotaenia (Bleeker, 1850) Species synonym for Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850) Animalia
Rasbora amplistriga Kottelat, 2000 Species accepted name Animalia
Rasbora api Lumbantobing, 2010 Species accepted name Animalia
Rasbora aprotaenia Hubbs & Brittan, 1954 Species accepted name Animalia
Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850) Species accepted name Animalia
Rasbora argyrotaenia everetti Boulenger, 1895 Infraspecific taxon synonym for Rasbora argyrotaenia (Bleeker, 1850) Animalia
Rasbora armitagei Silva, Maduwage & Pethiyagoda, 2010 Species accepted name Animalia
Rasbora atridorsalis Kottelat & Chu, 1987 Species accepted name Animalia
Rasbora aurotaenia (non Tirant, 1885) Species misapplied name for Rasbora sumatrana (Bleeker, 1852) Animalia
Rasbora aurotaenia Tirant, 1885 Species accepted name Animalia
Rasbora axelrodi Brittan, 1976 Species synonym for Sundadanio axelrodi (Brittan, 1976) Animalia
Rasbora baliensis Hubbs & Brittan, 1954 Species accepted name Animalia
Rasbora bankanensis (Bleeker, 1853) Species accepted name Animalia
Rasbora beauforti Hardenberg, 1937 Species accepted name Animalia
Rasbora blanchardi Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874 Species synonym for Opsariichthys bidens Günther, 1873 Animalia
Rasbora borapetensis (non Smith, 1934) Species misapplied name for Rasbora rubrodorsalis Donoso-Büchner & Schmidt, 1997 Animalia
Rasbora borapetensis Smith, 1934 Species accepted name Animalia