Records found: 25
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Protopterus Genus Animalia
Protopterus adnectens (non Owens, 1839) Species misapplied name for Protopterus dolloi Boulenger, 1900 Animalia
Protopterus aethiopicus (non Heckel, 1851) Species misapplied name for Protopterus aethiopicus congicus Poll, 1961 Animalia
Protopterus aethiopicus (non Heckel, 1851) Species misapplied name for Protopterus aethiopicus mesmaekersi Poll, 1961 Animalia
Protopterus aethiopicus Heckel, 1851 Species accepted name Animalia
Protopterus aethiopicus aethiopicus Heckel, 1851 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Protopterus aethiopicus congicus Poll, 1961 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Protopterus aethiopicus mesmaekeri Poll, 1961 Infraspecific taxon synonym for Protopterus aethiopicus mesmaekersi Poll, 1961 Animalia
Protopterus aethiopicus mesmaekersi Poll, 1961 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Protopterus amphibia (Peters, 1844) Species synonym for Protopterus amphibius (Peters, 1844) Animalia
Protopterus amphibius (Peters, 1844) Species accepted name Animalia
Protopterus anguilliformis (non Owen, 1841) Species misapplied name for Protopterus amphibius (Peters, 1844) Animalia
Protopterus anguilliformis (non Owen, 1841) Species misapplied name for Protopterus annectens brieni Poll, 1961 Animalia
Protopterus anguilliformis Owen, 1841 Species synonym for Protopterus annectens annectens (Owen, 1839) Animalia
Protopterus annectans (Owen, 1839) Species synonym for Protopterus annectens annectens (Owen, 1839) Animalia
Protopterus annectens (non Owen, 1839) Species misapplied name for Protopterus amphibius (Peters, 1844) Animalia
Protopterus annectens (non Owen, 1839) Species misapplied name for Protopterus aethiopicus aethiopicus Heckel, 1851 Animalia
Protopterus annectens (non Owen, 1839) Species misapplied name for Protopterus annectens brieni Poll, 1961 Animalia
Protopterus annectens (Owen, 1839) Species accepted name Animalia
Protopterus annectens annectens (Owen, 1839) Infraspecific taxon accepted name Animalia