Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Procontarinia tenuispatha (Kieffer, 1909) Species accepted name Animalia