Records found: 43
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Portia Genus Animalia
Portia adonis Simon, 1901 Species synonym for Brettus adonis Simon, 1900 Animalia
Portia africana (Simon, 1885 [1886]) Species accepted name Animalia
Portia albimana (Simon, 1900) Species accepted name Animalia
Portia alboguttata Wanless, 1978 Species synonym for Portia schultzi Karsch, 1878 Animalia
Portia albolimbata Simon, 1901 Species synonym for Brettus albolimbatus Simon, 1900 Animalia
Portia assamensis Wanless, 1978 Species accepted name Animalia
Portia cazomboensis Wanless, 1978 Species synonym for Meleon kenti (Lessert, 1925) Animalia
Portia cingulata Simon, 1901 Species synonym for Brettus cingulatus Thorell, 1895 Animalia
Portia crassipalpis (Peckham, Peckham, 1907) Species provisionally accepted name Animalia
Portia deciliata Strand, 1907 Species provisionally accepted name Animalia
Portia durbani Peckham, Peckham, 1903 Species synonym for Veissela durbani (Peckham, Peckham, 1903) Animalia
Portia falcifera Wanless, 1978 Species synonym for Meleon solitaria (Lessert, 1927) Animalia
Portia fimbriata (Doleschall, 1859) Species accepted name Animalia
Portia foveolata Strand, 1912 Species synonym for Brettus albolimbatus Simon, 1900 Animalia
Portia guineensis Roewer, 1965 Species synonym for Meleon guineensis (Berland, Millot, 1941) Animalia
Portia heteroidea Xie L., Yin C., 1991 Species accepted name Animalia
Portia hoggi Zabka, 1985 Species provisionally accepted name Animalia
Portia jianfeng Song D., Zhu M., 1998 Species provisionally accepted name Animalia
Portia kenti Lessert, 1925 Species synonym for Meleon kenti (Lessert, 1925) Animalia