Records found: 35
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Porifera Phylum Animalia
Arcoppia porifera (Franklin & Woas, 1992) Species accepted name Animalia
Bispira porifera (Grube, 1878) Species accepted name Animalia
Cicanyssodrys porifera Zajciw, 1972 Species synonym for Nyssodrysternum poriferum (Bates, 1885) Animalia
Desmacidon porifera Whitelegge, 1906 Species synonym for Isodictya porifera (Whitelegge, 1906) Animalia
Eburia porulosa porifera Aurivillius, 1912 Infraspecific taxon synonym for Eburia porulosa Bates, 1892 Animalia
Eburia porulosa porifera Bates, 1892 Infraspecific taxon synonym for Eburia porulosa Bates, 1892 Animalia
Eburia porulosa porifera Blackwelder, 1946 Infraspecific taxon synonym for Eburia porulosa Bates, 1892 Animalia
Errina porifera Naumov, 1960 Species accepted name Animalia
Hackelochloa porifera (Hack.) D.Rhind Species accepted name Plantae
Isodictya porifera (Whitelegge, 1906) Species accepted name Animalia
Lecanopsis porifera Borchsenius, 1952 Species synonym for Lecanopsis turcica (Bodenheimer, 1951) Animalia
Manisuris porifera Hack. Species synonym for Hackelochloa porifera (Hack.) D.Rhind Plantae
Mopalia porifera Pilsbry, 1893 Species accepted name Animalia
Navicula porifera Hustedt Species accepted name Plantae
Navicula porifera var. opportuna (Hustedt) Lang-Bert. Infraspecific taxon accepted name Plantae
Nyssodrys porifera Aurivillius, 1923 Species synonym for Nyssodrysternum poriferum (Bates, 1885) Animalia
Nyssodrys porifera Bates, 1885 Species synonym for Nyssodrysternum poriferum (Bates, 1885) Animalia
Nyssodrys porifera Blackwelder, 1946 Species synonym for Nyssodrysternum poriferum (Bates, 1885) Animalia
Nyssodrys porifera Chemsak & Linsley, 1970 Species synonym for Nyssodrysternum poriferum (Bates, 1885) Animalia