Records found: 103
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Plinia tetrapetala L. Species synonym for Eugenia uniflora L. Plantae
Plinia toscanosia Urb. Species synonym for Plinia dermatodes Urb. Plantae
Plinia trunciflora (O.Berg) Kausel Species synonym for Plinia peruviana (Poir.) Govaerts Plantae