Records found: 14
 
 
 
 
 
Name descending Rank Name status Group Source database
Phymatodes lecontei Tyson, 1966 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Noguera & Chemsak, 1996 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Monné, 2001 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Monné, 1993 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Linsley, 1964 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Species accepted name Animalia
Phymatodes lecontei Linsley & Chemsak, 1997 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Keen, 1952 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Hovore, 1988 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Hatch, 1971 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Hardy, 1950 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Furniss & Carolin, 1977 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia
Phymatodes lecontei Chemsak, Linsley & Noguera, 1992 Species synonym for Phymatodes lecontei Linsley, 1938 Animalia