Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Phreatodytes Genus Animalia
Phreatodytes archaeicus Uéno, 1996 Species accepted name Animalia
Phreatodytes elongatus Uéno, 1996 Species accepted name Animalia
Phreatodytes latiusculus Uéno, 1996 Species accepted name Animalia
Phreatodytes mohrii Uéno, 1996 Species accepted name Animalia
Phreatodytes relictus Uéno, 1957 Species accepted name Animalia
Phreatodytes sublimbatus Uéno, 1996 Species accepted name Animalia