Records found: 110
 
 
 
 
 
Name descending Rank Name status Group Source database
Phlegra fasciata luteofasciata Simon, 1937 Infraspecific taxon synonym for Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Animalia
Phlegra fasciata Chickering, 1944 Species misapplied name for Phlegra hentzi (Marx, 1890) Animalia
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Species accepted name Animalia
Phlegra etosha Logunov, Azarkina, 2006 Species provisionally accepted name Animalia
Phlegra dunini Azarkina, 2003 [2004] Species provisionally accepted name Animalia
Phlegra dimentmani Prószynski, 1998 Species provisionally accepted name Animalia
Phlegra didelphis Simon, 1886 Species synonym for Tullgrenella didelphis (Simon, 1886) Animalia
Phlegra dhakuriensis Nenilin, 1984 Species synonym for Menemerus dhakuriensis (Tikader, 1974) Animalia
Phlegra desquamata Strand, 1906 Species provisionally accepted name Animalia
Phlegra crumena Próchniewicz, Heciak, 1994 Species provisionally accepted name Animalia
Phlegra citri Sadana, 1979 Species synonym for Pseudicius citri (Sadana, 1979 [1980]) Animalia
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Species accepted name Animalia
Phlegra chrysops Simon, 1890 Species accepted name Animalia
Phlegra certa Wesolowska, Haddad, 2009 Species provisionally accepted name Animalia
Phlegra carinata (Butt, Beg, 2000) Species provisionally accepted name Animalia
Phlegra caboverdensis (Schmidt, Krause, 1998) Species provisionally accepted name Animalia
Phlegra bresnieri meridionalis Pavesi, 1876 Infraspecific taxon misapplied name for Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Animalia
Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Species accepted name Animalia
Phlegra bonneti Simon, 1876 Species synonym for Mogrus bonneti (Audouin, 1826) Animalia
Phlegra bifurcata Schmidt, Geisthardt, Piepho, 1994 Species accepted name Animalia