Records found: 56
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Pempelia Genus Animalia
Pempelia adornatella Treitschke 1835 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia aixella Lucas 1938 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia albicostella Amsel 1958 Species accepted name Animalia
Pempelia albifasciella Hartig 1937 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia alibotuschella Drenowski 1932 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia ambustiella Ragonot 1887 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia amitella Zerny 1934 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia ardosiella Ragonot 1887 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia aurorella Christoph 1867 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia boeticella Ragonot 1887 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia campicolella Erschoff 1874 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia coriacella Ragonot 1888 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia cortella Constant 1884 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia criptea Haworth 1811 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia criptella Hübner [1796] Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia diffusa Staudinger 1881 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia dilutella Denis & Schiffermüller 1775 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia elbursella Amsel 1954 Species provisionally accepted name Animalia
Pempelia enderleini Rebel 1934 Species provisionally accepted name Animalia