Records found: 119
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Pelmatochromis Genus Animalia
Pelmatochromis angolensis (non Steindachner, 1864) Species misapplied name for Sargochromis giardi (Pellegrin, 1903) Animalia
Pelmatochromis annectens Boulenger, 1913 Species synonym for Thysochromis annectens (Boulenger, 1913) Animalia
Pelmatochromis ansorgii Boulenger, 1901 Species synonym for Thysochromis ansorgii (Boulenger, 1901) Animalia
Pelmatochromis arnoldi Boulenger, 1912 Species synonym for Thysochromis ansorgii (Boulenger, 1901) Animalia
Pelmatochromis auritus (Boulenger, 1901) Species synonym for Limnochromis auritus (Boulenger, 1901) Animalia
Pelmatochromis auritus (non Boulenger, 1915) Species misapplied name for Triglachromis otostigma (Regan, 1920) Animalia
Pelmatochromis aurocephalus Meinken, 1960 Species synonym for Pelvicachromis pulcher (Boulenger, 1901) Animalia
Pelmatochromis batesii (non Boulenger, 1901) Species misapplied name for Benitochromis finleyi (Trewavas, 1974) Animalia
Pelmatochromis batesii Boulenger, 1901 Species synonym for Benitochromis batesii (Boulenger, 1901) Animalia
Pelmatochromis belladorsalis Innes, 1935 Species ambiguous synonym for Chromidotilapia guntheri guntheri (Sauvage, 1882) Animalia
Pelmatochromis boulengeri Lönnberg, 1903 Species synonym for Chromidotilapia guntheri guntheri (Sauvage, 1882) Animalia
Pelmatochromis buettikoferi (non Steindachner, 1895) Species misapplied name for Pelmatochromis ocellifer Boulenger, 1899 Animalia
Pelmatochromis buettikoferi (non Steindachner, 1895) Species misapplied name for Pelvicachromis roloffi (Thys van den Audenaerde, 1968) Animalia
Pelmatochromis buettikoferi (Steindachner, 1894) Species accepted name Animalia
Pelmatochromis calliptera Pellegrin, 1929 Species synonym for Pelvicachromis taeniatus (Boulenger, 1901) Animalia
Pelmatochromis camerunensis Thys van den Audenaerde, 1968 Species synonym for Pelvicachromis pulcher (Boulenger, 1901) Animalia
Pelmatochromis caudifasciatus Boulenger, 1913 Species synonym for Parananochromis caudifasciatus (Boulenger, 1913) Animalia
Pelmatochromis cavifrons (Hilgendorf, 1888) Species synonym for Haplochromis cavifrons (Hilgendorf, 1888) Animalia
Pelmatochromis cerasogaster (Boulenger, 1899) Species synonym for Hemichromis cerasogaster (Boulenger, 1899) Animalia