Records found: 11
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Parotia Genus Animalia
Parotia carolae Meyer, 1894 Species accepted name Animalia
Parotia helenae De Vis, 1891 Species accepted name Animalia
Parotia lawesii Ramsay, 1885 Species accepted name Animalia
Parotia sefilata (Pennant, 1781) Species accepted name Animalia
Parotia wahnesi Rothschild, 1906 Species accepted name Animalia
Carola's Parotia (English) Species common name for Parotia carolae Meyer, 1894 Animalia
Eastern Parotia (English) Species common name for Parotia helenae De Vis, 1891 Animalia
Lawes's Parotia (English) Species common name for Parotia lawesii Ramsay, 1885 Animalia
Wahnes's Parotia (English) Species common name for Parotia wahnesi Rothschild, 1906 Animalia
Western Parotia (English) Species common name for Parotia sefilata (Pennant, 1781) Animalia