Records found: 15
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Paraphellia Genus Animalia
Paraphellia expansa (Haddon) Species ambiguous synonym for Paraphellia expansa (Haddon, 1886) Animalia
Paraphellia expansa (Haddon, 1886) Species accepted name Animalia
Paraphellia expansa Hadd. Species synonym for Paraphellia expansa (Haddon, 1886) Animalia
Paraphellia expansa Haddon Species ambiguous synonym for Cataphellia brodricii (Gosse, 1859) Animalia
Paraphellia expansa Haddon, 1886 Species synonym for Paraphellia expansa (Haddon, 1886) Animalia
Paraphellia hunti H. & S. Species synonym for Paraphellia hunti Haddon and Shackleton, 1893 Animalia
Paraphellia hunti Haddon & Shackleton Species synonym for Paraphellia hunti Haddon and Shackleton, 1893 Animalia
Paraphellia hunti Haddon and Shackleton, 1893 Species accepted name Animalia
Paraphellia lineata H. & S. Species synonym for Paraphellia lineata Haddon and Shackleton, 1893 Animalia
Paraphellia lineata Haddon & Shackleton Species synonym for Paraphellia lineata Haddon and Shackleton, 1893 Animalia
Paraphellia lineata Haddon and Shackleton, 1893 Species accepted name Animalia
Paraphellia polyptycha Pax, 1908 Species synonym for Anthothoe stimpsoni (Verrill, 1870) Animalia
Paraphellia sanzoi Calabresi, 1926 Species accepted name Animalia
Paraphellia sanzoi CALABRESI, 1926* Species synonym for Paraphellia sanzoi Calabresi, 1926 Animalia