Records found: 29
 
 
 
 
 
Name descending Rank Name status Group Source database
Oxysternon zikani Pereira, 1943 Species synonym for Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon zellibori Pereira, 1943 Species synonym for Oxysternon macleayi Nevison, 1892 Animalia
Oxysternon viridanum Olsoufieff, 1924 Species synonym for Oxysternon festivum (Linnaeus, 1767) Animalia
Oxysternon striatopunctatum Olsufieff, 1924 Species accepted name Animalia
Oxysternon spiniferum Castelnau, 1840 Species accepted name Animalia
Oxysternon smaragdinum Olsoufieff, 1924 Species synonym for Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon silenus zagurii Arnaud, 2001 Infraspecific taxon synonym for Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon silenus peruanus Pereira, 1943 Infraspecific taxon synonym for Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon silenus jossi Arnaud, 2001 Infraspecific taxon synonym for Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon silenus dufouri Arnaud, 2001 Infraspecific taxon synonym for Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon silenus chicheryi Arnaud, 2001 Infraspecific taxon synonym for Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Species accepted name Animalia
Oxysternon sericeum Olsoufieff, 1924 Species synonym for Oxysternon silenus Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon pteroderum Nevinson, 1892 Species accepted name Animalia
Oxysternon palemo Castelnau, 1840 Species synonym for Oxysternon palaemon Castelnau, 1840 Animalia
Oxysternon palaemon Castelnau, 1840 Species accepted name Animalia
Oxysternon oberthuri Olsoufieff, 1924 Species synonym for Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801) Animalia
Oxysternon nigerrimum Olsoufieff, 1924 Species synonym for Oxysternon festivum nigerrimum Arnaud, 2002 Animalia
Oxysternon macleayi Nevison, 1892 Species accepted name Animalia
Oxysternon lautum (MacLeay, 1819) Species accepted name Animalia