Records found: 19
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Nothomyia Genus Animalia
Nothomyia alticola James, 1977 Species accepted name Animalia
Nothomyia bicolor Hollis, 1962 Species accepted name Animalia
Nothomyia borgmeieri (Lindner, 1933) Species accepted name Animalia
Nothomyia brevis (Bigot, 1887) Species accepted name Animalia
Nothomyia calopus Loew, 1869 Species accepted name Animalia
Nothomyia dubia Brauer, 1882 Species accepted name Animalia
Nothomyia fallax (Enderlein, 1921) Species accepted name Animalia
Nothomyia fasciatipennis (Lindner, 1935) Species accepted name Animalia
Nothomyia flavipes James, 1977 Species accepted name Animalia
Nothomyia intensica (Curran, 1928) Species accepted name Animalia
Nothomyia longisetosa (Lindner, 1933) Species accepted name Animalia
Nothomyia lopesi (Lindner, 1935) Species accepted name Animalia
Nothomyia metallica (Wiedemann, 1830) Species accepted name Animalia
Nothomyia nigra James, 1942 Species accepted name Animalia
Nothomyia parvicornis James, 1939 Species accepted name Animalia
Nothomyia scutellata Loew, 1869 Species accepted name Animalia
Nothomyia viridis Hine, 1911 Species accepted name Animalia
Nothomyia woodruffi James, 1977 Species accepted name Animalia