Records found: 73
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Nezumia Genus Animalia
Nezumia aequalis (Günther, 1878) Species accepted name Animalia
Nezumia aequalis (non Günther, 1878) Species misapplied name for Nezumia micronychodon Iwamoto, 1970 Animalia
Nezumia aequalis (non Günther, 1878) Species misapplied name for Nezumia milleri Iwamoto, 1973 Animalia
Nezumia africana (Iwamoto, 1970) Species accepted name Animalia
Nezumia aspidentata Iwamoto & Merrett, 1997 Species accepted name Animalia
Nezumia aspidentatus Iwamoto & Merrett, 1997 Species synonym for Nezumia aspidentata Iwamoto & Merrett, 1997 Animalia
Nezumia atlantica (Parr, 1946) Species accepted name Animalia
Nezumia bairdi (Goode & Bean, 1877) Species synonym for Nezumia bairdii (Goode & Bean, 1877) Animalia
Nezumia bairdii (Goode & Bean, 1877) Species accepted name Animalia
Nezumia brevibarbata (Barnard, 1925) Species accepted name Animalia
Nezumia brevibarbatus (Barnard, 1925) Species synonym for Nezumia brevibarbata (Barnard, 1925) Animalia
Nezumia brevirostris (Alcock, 1889) Species accepted name Animalia
Nezumia bubonis Iwamoto, 1974 Species synonym for Kuronezumia bubonis (Iwamoto, 1974) Animalia
Nezumia burragei (Gilbert, 1905) Species accepted name Animalia
Nezumia cliveri Iwamoto & Merrett, 1997 Species accepted name Animalia
Nezumia coheni Iwamoto & Merrett, 1997 Species accepted name Animalia
Nezumia condylura Jordan & Gilbert, 1904 Species accepted name Animalia
Nezumia convergens (Garman, 1899) Species accepted name Animalia
Nezumia cuspidata (Garman, 1899) Species synonym for Nezumia convergens (Garman, 1899) Animalia