Records found: 10
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Neuroptera Order Animalia
Gyrostachys neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Kuntze Species synonym for Veyretia neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Szlach. Plantae
Pelochyta neuroptera Sepp 1848 Species provisionally accepted name Animalia
Pseudoxypilus neuroptera (Lichtenstein, 1802) Species synonym for Pseudoxypilus hemerobius Stoll, 1788 Animalia
Sarcoglottis neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Schltr. Species synonym for Veyretia neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Szlach. Plantae
Sarcoglottis neuroptera var. camposnovensis (Hoehne) Hoehne Infraspecific taxon synonym for Veyretia neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Szlach. Plantae
Spiranthes neuroptera Rchb.f. & Warm. Species synonym for Veyretia neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Szlach. Plantae
Spiranthes simplex var. neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Cogn. Infraspecific taxon synonym for Veyretia neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Szlach. Plantae
Veyretia neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Szlach. Species accepted name Plantae
Veyretia neuroptera var. camposnovensis (Hoehne) Szlach. Infraspecific taxon synonym for Veyretia neuroptera (Rchb.f. & Warm.) Szlach. Plantae