Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Neosphaeromias Genus Animalia
Neosphaeromias afrotropicalis Clastrier, 1983 Species accepted name Animalia
Neosphaeromias caesius (Macfie, 1934) Species accepted name Animalia
Neosphaeromias choriodes Grogan & Wirth, 1982 Species accepted name Animalia
Neosphaeromias gibbus Gupta & Wirth, 1970 Species accepted name Animalia
Neosphaeromias magnus Gupta & Wirth, 1970 Species accepted name Animalia
Neosphaeromias niger Gupta & Wirth, 1970 Species accepted name Animalia