Records found: 29
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Neosilurus Genus Animalia
Neosilurus argenteus (Zietz, 1896) Species synonym for Porochilus argenteus (Zietz, 1896) Animalia
Neosilurus ater (Perugia, 1894) Species accepted name Animalia
Neosilurus ater sepikensis (Whitley, 1956) Infraspecific taxon synonym for Neosilurus ater (Perugia, 1894) Animalia
Neosilurus australis Castelnau, 1878 Species synonym for Neosilurus hyrtlii Steindachner, 1867 Animalia
Neosilurus bartoni Regan, 1908 Species synonym for Neosilurus brevidorsalis (Günther, 1867) Animalia
Neosilurus brevidorsalis (Günther, 1867) Species accepted name Animalia
Neosilurus coatesi (Allen, 1985) Species accepted name Animalia
Neosilurus coatesi (non Allen, 1985) Species misapplied name for Neosilurus gjellerupi (Weber, 1913) Animalia
Neosilurus equinus (Weber, 1913) Species accepted name Animalia
Neosilurus gjellerupi (Weber, 1913) Species accepted name Animalia
Neosilurus gjellerupi coatesi (Allen, 1985) Infraspecific taxon synonym for Neosilurus coatesi (Allen, 1985) Animalia
Neosilurus gjellerupi gjellerupi (Weber, 1913) Infraspecific taxon synonym for Neosilurus gjellerupi (Weber, 1913) Animalia
Neosilurus glencoensis (Rendahl, 1922) Species synonym for Neosilurus hyrtlii Steindachner, 1867 Animalia
Neosilurus gloveri Allen & Feinberg, 1998 Species accepted name Animalia
Neosilurus hyrtlii Steindachner, 1867 Species accepted name Animalia
Neosilurus idenburgi (Nichols, 1940) Species accepted name Animalia
Neosilurus mediobarbis Ogilby, 1908 Species synonym for Neosilurus ater (Perugia, 1894) Animalia
Neosilurus mollespiculum Allen & Feinberg, 1998 Species accepted name Animalia
Neosilurus mortoni Whitley, 1941 Species synonym for Neosilurus hyrtlii Steindachner, 1867 Animalia