Records found: 10
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Montastraea Genus Animalia
Montastraea annularis (Ellis & Solander, 1786) Species accepted name Animalia
Montastraea annuligera (Milne Edwards & Haime, 1849) Species accepted name Animalia
Montastraea cavernosa Linnaeus, 1767 Species accepted name Animalia
Montastraea curta (Dana, 1846) Species accepted name Animalia
Montastraea faveolata (Ellis & Solander, 1786) Species accepted name Animalia
Montastraea franksi (Gregory, 1895) Species accepted name Animalia
Montastraea magnistellata Chevalier, 1971 Species accepted name Animalia
Montastraea multipunctata Hodgson, 1985 Species accepted name Animalia
Montastraea valenciennesi (Milne Edwards & Haime, 1848) Species accepted name Animalia