Records found: 43
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Misumena Genus Animalia
Misumena adelae Mello-Leitao, 1944 Species accepted name Animalia
Misumena alpha Chrysanthus, 1964 Species accepted name Animalia
Misumena amabilis Keyserling, 1880 Species accepted name Animalia
Misumena annapurna Tikader, 1963 Species accepted name Animalia
Misumena arrogans Thorell, 1881 Species accepted name Animalia
Misumena atrocincta Costa, 1875 Species accepted name Animalia
Misumena beta Chrysanthus, 1964 Species accepted name Animalia
Misumena bicolor Simon, 1875 Species accepted name Animalia
Misumena bipunctata Rainbow, 1898 Species accepted name Animalia
Misumena citreoides (Taczanowski, 1872) Species accepted name Animalia
Misumena conferta Banks, 1898 Species accepted name Animalia
Misumena fasciata Kulczynski, 1911 Species accepted name Animalia
Misumena fidelis Banks, 1898 Species accepted name Animalia
Misumena frenata Simon, 1909 Species accepted name Animalia
Misumena ganpatii Kumari & Mittal, 1994 Species accepted name Animalia
Misumena greenae Tikader, 1965 Species accepted name Animalia
Misumena grubei (Simon, 1895) Species accepted name Animalia
Misumena indra Tikader, 1963 Species accepted name Animalia
Misumena innotata Thorell, 1881 Species accepted name Animalia