Records found: 55
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Micralestes Genus Animalia
Micralestes acutidens (non Peters, 1852) Species misapplied name for Micralestes elongatus Daget, 1957 Animalia
Micralestes acutidens (Peters, 1852) Species accepted name Animalia
Micralestes acutidens elongatus Daget, 1957 Infraspecific taxon synonym for Micralestes elongatus Daget, 1957 Animalia
Micralestes acutidens holargyreus (Günther, 1873) Infraspecific taxon synonym for Micralestes holargyreus (Günther, 1873) Animalia
Micralestes acutidens humilis Boulenger, 1899 Infraspecific taxon synonym for Micralestes humilis Boulenger, 1899 Animalia
Micralestes acutidens neglectus (Boulenger, 1920) Infraspecific taxon synonym for Micralestes acutidens (Peters, 1852) Animalia
Micralestes acutidens occidentalis (Günther, 1899) Infraspecific taxon synonym for Micralestes occidentalis (Günther, 1899) Animalia
Micralestes altus (non Boulenger, 1899) Species misapplied name for Brachypetersius pseudonummifer Poll, 1967 Animalia
Micralestes altus Boulenger, 1899 Species synonym for Phenacogrammus altus (Boulenger, 1899) Animalia
Micralestes ambiguus Géry, 1995 Species accepted name Animalia
Micralestes ansorgii (Boulenger, 1910) Species synonym for Phenacogrammus ansorgii (Boulenger, 1910) Animalia
Micralestes argyrotaenia Trewavas, 1936 Species accepted name Animalia
Micralestes breuseghemi Poll, 1945 Species synonym for Bathyaethiops breuseghemi (Poll, 1945) Animalia
Micralestes brevianalis Blache & Miton, 1960 Species synonym for Micralestes acutidens (Peters, 1852) Animalia
Micralestes caudomaculatus Pellegrin, 1925 Species synonym for Bathyaethiops caudomaculatus (Pellegrin, 1925) Animalia
Micralestes comoensis Poll & Roman, 1967 Species accepted name Animalia
Micralestes congicus Poll, 1967 Species accepted name Animalia
Micralestes eburneensis Daget, 1965 Species accepted name Animalia
Micralestes elongates Daget, 1957 Species synonym for Micralestes elongatus Daget, 1957 Animalia