Records found: 1
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Megaselia agnata Schmitz, 1926 Species accepted name Animalia