Records found: 38
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Caberea megaceras Yanagi & Okada, 1918 Species accepted name Animalia
Megaceras Genus Animalia
Megaceras bolivianus Dechambre, 1975 Species accepted name Animalia
Megaceras brevis Dechambre, 1998 Species accepted name Animalia
Megaceras briansaltini Ratcliffe, 2007 Species accepted name Animalia
Megaceras celatus Dechambre, 1998 Species accepted name Animalia
Megaceras chorinaeus amazonicum Frings, 1929 Infraspecific taxon synonym for Megaceras jason stuebeli Kirsch, 1885 Animalia
Megaceras crassum Prell, 1914 Species accepted name Animalia
Megaceras crassum Prell, 1914 Species synonym for Megaceras inflatum Prell, 1934 Animalia
Megaceras endroedii Dechambre, 1998 Species accepted name Animalia
Megaceras hoplites Silvestre, 1996 Species accepted name Animalia
Megaceras inexspectatus Dechambre, 1998 Species accepted name Animalia
Megaceras inflatum Prell, 1934 Species accepted name Animalia
Megaceras ixyon Reiche, 1859 Species synonym for Megaceras morpheus Burmeister, 1847 Animalia
Megaceras jason (Fabricius, 1775) Species accepted name Animalia
Megaceras jason stuebeli Kirsch, 1885 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Megaceras laevipenne Prell, 1914 Species accepted name Animalia
Megaceras lycaon Endrödi, 1976 Species synonym for Megaceras philoctetes (Olivier, 1789) Animalia
Megaceras morpheus Burmeister, 1847 Species accepted name Animalia
Megaceras pauliani Dechambre, 1975 Species accepted name Animalia