Records found: 10
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Machetis Genus Animalia
Machetis aphrobola Meyrick 1884 Species accepted name Animalia
Machetis delotypa Turner 1941 Species provisionally accepted name Animalia
Machetis diamochla Turner 1941 Species provisionally accepted name Animalia
Machetis eudmeta Turner 1917 Species provisionally accepted name Animalia
Machetis laticincta Turner 1917 Species provisionally accepted name Animalia
Machetis mesoplaca Turner 1941 Species provisionally accepted name Animalia
Machetis plagiozona Turner 1917 Species provisionally accepted name Animalia
Machetis serpentigera Turner 1941 Species provisionally accepted name Animalia
Machetis versatrix Meyrick 1914 Species provisionally accepted name Animalia