Records found: 7
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Lyrurus tetrix baikalensis (Lorenz, 1911) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Lyrurus tetrix britannicus Witherby & Lonnberg, 1913 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Lyrurus tetrix mongolicus (Lonnberg, 1904) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Lyrurus tetrix tetrix (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Lyrurus tetrix ussuriensis (Kohts, 1911) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Lyrurus tetrix viridanus (Lorenz, 1891) Infraspecific taxon accepted name Animalia