Records found: 26
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Lycorea Genus Animalia
Lycorea ceres Cramer 1776 Species accepted name Animalia
Lycorea atergatis Doubleday 1847 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea bicolor Prüffer 1922 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea brunnea Riley 1919 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea brunnescens Tessmann 1928 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea cinnamomea Weymer 1884 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea cleobaea Godart 1819 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea concolor Staudinger 1885 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea conjuncta Zikán 1940 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea demeter Felder & Felder 1865 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea discreta Haensch 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea domingensis Niepelt 1927 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea eva Fabricius 1793 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea fasciata Haensch 1909 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea halia Hübner 1816 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea minuscula Bryk 1953 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea obliquinigra Bryk 1953 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea pales Felder 1862 Species provisionally accepted name Animalia
Lycorea pasinuntia Stoll 1780 Species provisionally accepted name Animalia