Records found: 90
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Lycodon Genus Animalia
Lycodon (oxyrrhopus) semifasciatus TSCHUDI 1845 Species synonym for Oxyrhopus petola digitalis (REUSS 1834) Animalia
Lycodon albofuscus BOULENGER 1893 Species synonym for Lepturophis albofuscus DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL 1854 Animalia
Lycodon alcalai OTA & ROSS 1994 Species accepted name Animalia
Lycodon atropurpureus CANTOR 1839 Species synonym for Lycodon aulicus Linnaeus 1758 Animalia
Lycodon aulicum DUMÉRIL 1854 Species ambiguous synonym for Lycodon aulicus Linnaeus 1758 Animalia
Lycodon aulicum DUMÉRIL 1854 Species ambiguous synonym for Lycodon capucinus BOIE 1827 Animalia
Lycodon aulicus Linnaeus 1758 Species accepted name Animalia
Lycodon aulicus Linnaeus 1758 Species synonym for Lycodon capucinus BOIE 1827 Animalia
Lycodon aulicus capucinus BARBOUR 1912 Infraspecific taxon synonym for Lycodon capucinus BOIE 1827 Animalia
Lycodon aulicus travancoricus CONSTABLE 1940 Infraspecific taxon synonym for Lycodon travancoricus BEDDOME 1870 Animalia
Lycodon aurora BOIE 1827 Species synonym for Lamprophis aurora Linnaeus 1758 Animalia
Lycodon bairdii STEINDACHNER 1867 Species synonym for Psammodynastes pulverulentus BOIE 1827 Animalia
Lycodon bibonius OTA & ROSS 1994 Species accepted name Animalia
Lycodon butleri BOULENGER 1900 Species accepted name Animalia
Lycodon capucinus BOIE 1827 Species accepted name Animalia
Lycodon cardamomensis DALTRY & WÜSTER 2002 Species accepted name Animalia
Lycodon carinatus BOULENGER 1890 Species synonym for Cercaspis carinatus KUHL 1820 Animalia
Lycodon cf ruhstrati ZIEGLER 2007 Infraspecific taxon synonym for Lycodon ruhstrati FISCHER 1886 Animalia
Lycodon chrysoprateros OTA & ROSS 1994 Species accepted name Animalia