Records found: 133
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Lobesia Genus Animalia
Lobesia abscisana Doubleday 1849 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia acroleuca Diakonoff 1973 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia aeolopa Meyrick 1907 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia albotegula Diakonoff 1954 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia amaryllana Millière 1875 Species accepted name Animalia
Lobesia ambigua Diakonoff 1954 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia annetensis Turner 1934 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia archaetypa Diakonoff 1992 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia arenacea Meyrick 1917 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia arescophanes Turner 1945 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia arguta Bae & Komai 1991 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia artemisiana Zeller 1847 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia atrata Diakonoff 1973 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia atsushii Bae 1993 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia attributana Kennel 1901 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia bicinctana Duponchel 1843 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia bicinctana Tengström 1848 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia bisyringnata Bae 1993 Species provisionally accepted name Animalia
Lobesia botrana Denis & Schiffermüller 1775 Species provisionally accepted name Animalia