Records found: 6
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Lissotriton Genus Animalia
Lissotriton boscai (Lataste in Tourneville, 1879) Species accepted name Animalia
Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1789) Species accepted name Animalia
Lissotriton italicus (Peracca, 1898) Species accepted name Animalia
Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) Species accepted name Animalia
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia